Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Θεόδωρος ή Θεοδώρητος ο εκ Δρύστρας (Σιλιστρίας)