Σχολάρχες

1454
1489
1454-1489, μέγας ρήτωρ της Μ. Εκκλησίας.