Χειρόγραφα

Νικόλαος Ζερζούλης, Αριθμητική
Αριθμητική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1236
Ίδιο με το 1237
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134