Χειρόγραφα

Θεόφιλος Καΐρης Στοιχειώδης Γεωμετρία.
Γεωμετρία
1801
1900
Άγνωστος
22x18
φφ. 159
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1235
Γραμμένο με το ίδιο χέρι που έχει γράψει το 1234.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134