Χειρόγραφα

Τρόπαιον του Μακραίου εν Διαλόγοις τέσσαρσιν.
Αστρονομία
1701
1800
Άγνωστος
23x17
φφ. 46
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1229
Σύγχρονο του χειρογράφου με ταξινομική ένδειξη 1228.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134