Χειρόγραφα

Της Μεταφυσικής μέρος Γ', Πνευματολογία, υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα, του εξ Ιωαννίνων.
Μεταφυσική
1794
1794
Βιέννη
22 x17
φφ. 139
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1157
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134