Χειρόγραφα

Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις είτε εισαγωγή
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
21x15
φφ. 158
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1148
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134