ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φρόνησις

η αρετή εκείνη με την οποία η διάνοια γνωρίζει και πράτ­τει όσα σε κάθε ευκαρία θα έπραττε ένας αγαθός άνθρωπος, για να απολαύσει την αληθινή μακαριότητα. Η αρετή αυτή εξετάζεται από την Ηθική.

15