ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ύλη μεταφυσική και φυσική

φιλοσοφικώς, ο όρος σημαίνει την ουσία από την οποία συντίθενται όλα τα σώματα. Ουσιώδης ιδιότητα αυτής είναι η έκταση, το αδιάβατον, το σχηματιστικόν, το κινητόν, το αδρανές των με­ρών.

95-108