ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πνεύμα μεταφυσικόν

έτσι ορίζεται το γένος των ουσιών που διαφέρουν από το γένος των σωμάτων. Στα σώματα, εκτός από το σχήμα, το μέγεθος, τη θέση των μερών που είναι αποτέλεσμα κίνησης εξωτερικών αιτίων, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε άλες ιδιότητες. Τα κατηγορούμενα των σωμάτων, όπως η ανενεργησία ή η αδράνεια, το ανεπίδεκτον του ενεργείν, είναι αυτά της ύλης. Αντιθέτως το πνεύμα λαμβάνεται ως νοερά και ενεργητική ουσία, η οποία έχει συ­νείδηση της κατάστασής της, νοεί, βούλεται και αισθάνεται.

330-332