ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λιτίτσης
Λίτιτσα
Στις αρχές του 19ου αιώνα
Σιμωνίδης, έπειτα μοναχός στην Μονή Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος [Τ.Ε., Α΄, 69], [Γεδεών, Άθως, σ.231].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.