ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Greek-American Institute1
Ν. Υόρκη
Στη Ν. Υόρκη υπάρχουν και άλλα μικρότερα σχολεία αρρένων και θηλέων
Ανώτερο σχολείο.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.