ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Αγκώνος.
Αγκώνα.
1622.
Δημήτριος Βρανάς,1827.
30 μαθητές και 3 τάξεις.
Ενδιαφέρον έδειξε στο τέλος του 1827 ο Ιωάννης Καποδίστριας. Για πιο πολλά στοιχεία βλέπε [Τ.Ευαγγελίδης, ΜΕ,Ι΄,738],[Τ.Ευαγγελίδης, «Καποδίστριας», 1896].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.