ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κοινότητας Βαρλέττας.
Βαρλέττα.
Απ’ τις αρχαιότερες.
Έως το τέλος του 19ου αιώνα.
Ως το 1898 τη συντηρούσε η ορθόδοξη πριγκίπισσα του Λαύχτεμβεργ.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.