ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κοτνάρης.
Κοτνάρη.
1561.
Ιάκωβος Ηρακλείδης Βασιλικός , ηγεμών Μολδαβίας , 1561 - 1563.
Ιωάννης Σόμερ , 1561 - , Λατινικής γλώσσας. Έτερος , 1561 - , Ελληνικής γλώσσας.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.