ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή (Ακαδημία) Βουκουρεστίου
Βουκουρέστι
1761,ρουμανικές πηγές. 1690,ελληνικές πηγές.
Σερβάνος Καντακουζηνός [Ανώνυμος: Ιστορία της Βλαχίας, εκδ. Τουνουσλή, Βιέννη 1806, σ. 81,285], [DPIR ια΄].
-1769, 1775-
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, 1805-1814, [ΝΕ. ΙΗ΄ 331, ΠΛΕΕ 233].
Σεβαστός Κυμινίτης Τραπεζούντιος, 1698-1702, [Τ.Ε., Β΄, Τραπεζούντα, Οδησσός 1898, σ. 251], [Ε.Θ. Κυριακίδου, βιογραφίαι λογίων Τραπεζούντος κτλ., Αθ. 1897, σ. 62]. Μάρκος Πορφυρόπουλος Κύπριος, 1660-1716, [μονογραφία του απ’τον Σοφ. Κ. Οικονόμου 1853]. Γεώργιος Χρυσόγονος Τραπεζούντιος,1710-1739, καλούμενος και Θεοδωρίδης [Τ.Ε., Β΄, Τραπεζούντα, σ.254], [Κυριακίδου ό.π., σ. 97], [Αριθ. 709, σ. 452 Litzica]. Αθανάσιος Πατελάρος Κρης, 1626, [Legrand ΒΗ. ΙV 432-448]. Παΐσιος Λιγαρίδης,1655-1657, [ΠΛΕΕ. 1930 Ε΄ 222]. Αντώνιος , [ΙΒ. Δ΄ 89-90 Τετράδια μαθητ. Βουκουρ. 1723]. Μιχάλης , 1726-1730, [Litzica αριθ. 807, σ. 528]. Αλέξανδρος Λαρσινός, 1748, [Σάθα, ΜΒ. Γ΄199], [ΝΕ. Ζ΄ 226,6α], [Κεραμεύς DPIR187]. Δημήτριος Μωραΐτης Νοταράς, ιατρός. Θεόδωρος Συμεών Τραπεζούντιος [Κυριακίδη 83]. Ιγνάτιος Πετρίτζης Χίος, 1647, [Σπ. Λάμπρος: Collection des Romans Grecs, Pariw 1881]. Γεώργιος Μαγιώτας Κρής, 1690-1710, [Σωφρονίου Ευστρατιάδου κατάλογος χειρογράφων Βατοπεδίου, Κανταβριγία 1924 αριθ. 2769], [Αλεξ. Ξενοπούλου, Ιστορία των Ρουμάνων Η΄ 221], [Αθανασίου Θεοδώρου ΕΣΡ. 75]. Αναστάσιος Βασιλόπουλος;, 1713-1725, [Μ. Παρανίκα, σχεδίασμα 53-54]. Αλέξανδρος Λάσκαρις,1755, [Πέτρος Παπαγεωργίου ΕΠ. 1904 Η΄ 162]. Πέτρος Λάσκαρις, 1755, [Πέτρος Παπαγεωργίου ΕΠ. 1904 Η΄ 162]. Γεώργιος Υπομενάς, 1717-1745. Λάζαρος Σκρίβας, 1720-1749, (†1765). Αλέξανδρος Τυρναβίτης, 1753-1761, [Α. Παπάδ. Κεραμέως ΙΒ Α΄472], [Σάθα 481], [Κώδιξ Λαύρας 824], [ΓΠ. Α΄ 766], [C. Erbiceanu Rivista Theolog. Γ΄ 29-30], [Litzica χειρόγρ. της Ρουμαν. Ακαδημίας κώδ. 7 Σούτσου], [Erbiceanu, Barbati culti Greci si Romani din epoca zisa Fanariota, Bucuresti 1905, σ. 18-19], [Κ. Κούμα, ΙΑΠ. ΙΒ΄, 566], [Α. Δημητρακοπούλου, Ορθόδοξος Ελλάς, σ. 184], [Μ. Χαμαδοπούλου ΕΑ. Α΄ 2-3], [Aurelio Palmieri, Nomenclator litterarius Theologiae Orthodoxae Russiae recentioris, Prag 1910, σ. 25]. Παναγιώτης Σινωπεύς, 1697-1723, [ΠΛΕΕ. Ε΄, σ. 227]. Μητροφάνης Γρηγοράς ο Δωδωναίος. Μοναχός, 1705-1716, [Σάθα ΝΦ. 445], [Δ. Ρούσος, εν Revista Istorica Romana Βουκουρ. 1934, σ. 1-43]. Ιωάννης Κομνηνός πρότερον Μόλυβδος [Κεραμεύς DPIR. λζ΄], 1689-1700, [Θρακικά 1931 Γ΄ 97-101], [Αλεξάνδρου Λαυριώτου ΕΦΣΚ. 1900 ΚΖ΄, σ. 23]. Ιωσήφ Μοισιόδαξ, μετά το 1765. Μανασσής Ηλιάδης, 1754-1792, [Σάθα ΝΦ. 481 και 513], [Ζαβίρα 422],[ΝΕ. Ζ΄ 231, ς΄ 89, ΙΓ΄ 251. Κεραμεύς ΕΠ. Ε΄ 87]. Θεόδωρος ή Θεοδώρητος ο εκ Δρύστρας (Σιλιστρίας), 1783-1788, εδίδασκε φιλοσοφία [75ετηρίς Ριζαρείου 193], [Β.Χ. ΙΘ΄ 268 (1783-1788)], [Αθ. Παπαδ. Κεραμεύς ΙΒ. Α΄ 385, 403. Δημητρακοπούλου ΕΣΣ. 39]. Κωνσταντίνος Γεωργίου ο εξ Ιωαννίνων, 1790-1795;, [Σάθα ΝΦ]. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μέσα του 18ου αιώνα, [Καισάριος Δαπόντες στο «Κέρατι Αμαλθείας» υπ. αρ. 33 χειρόγραφο του εν Κων/πόλει Ζωγραφείου Γυμνασίου (249-254): Κεραμεύς DPIR, 535-536]. Ιωάννου Κυριακός διδάσκαλος στο Λύκειο Βουκουρεστίου [ΝΕ. ΙΗ΄ 331]. Μιχαήλ Τενέδιος, 18ος αιώνας, δάσκαλος Γαλλικής. Σωφρόνιος Πόποβικ Γρηγόριος Κωνσταντάς, 1780-1790, [Μονογραφία του απ’τον Ρήγα Καμήλαρι, Αθ. 1897]. Λάμπρος Φωτιάδης, 1792-1805. Ιερεμίας Τραπεζούντιος Αβράμιος ιερεύς Λάμπρος Δήμαρος, 1800; εξ Ιωαννίνων [Σάθα ΝΦ. 612]. Μακάριος Καββαδίας [Σάθα ΝΦ. 615]. Ματθαίος Γανοχώρων [Τ.Ευαγγελίδης, «Θρακικοίς» 1931, σ. 42]. Πανταζής Τυρναβίτης [Σάθα ΝΦ. 611]. Δωρόθεος Πρώιος, 1797-1799, [Κ. Άμαντος εν «Θρακικοίς», 1931 Γ΄, 192-195]. Βασίλειος Ψωμάκης, 1818, [Σάθα ΝΦ. 575]. Νεόφυτος Δούκας, 1808-1821, [Τ.Ευαγγελίδης,ΠΛΕΕ, Ε΄ 233-234]. Ζησης Κάβρας [Σάθα, ΝΦ. 619]. Βενιαμίν Λέσβιος [Μονογραφία του απ’τον Γ.Α. Αριστείδη Πάππη 1880 και συμπλήρωμα, Αθ. 1889]. Αρκάδιος; Αθανάσιος Ιωάννου,1813, [ΝΕ. ΙΗ΄ 229]. Κυριάκος Ιωάννου,1813, [ΝΕ. ΙΗ΄ 229]. Γεώργιος Γεννάδιος, 1815-1816, (β΄ 1820) [Μονογραφία του απ’τον Ξενοφώντα Αναστασιάδη], [Χ. Βουλοδήμου 50τηρίς της εν Οδησσώ ελλ. Σχολής, Οδησσ. 1871, σ. 26]. Βενιαμίν των Φιλοσοφικών, 1818-1819, [Φωτεινού,Ιστορία της πάλαι Δακίας κτλ. Βιέννη 1819 εν κατάλ. συνδρομητών]. Κ/νος Ψωμάκης, 1818-1819, [Φωτεινού,ό.π.], [Σάθα ΝΦ. 575]. Κ. Νικολαΐδης Βυζάντιος, 1819, [Φωτεινού,ό.π.]. Δημ. Φωτήλας εκ Καλαβρύτων, 1818-1819, [Φωτεινού,ό.π.]. Κ/νος Ιατρόπουλος, 1818-1819, [Φωτεινού,ό.π.], [Ηλ. Τανταλίδης στον βίο Στ. Καραθεοδωρή]. Γ. Φιλιππουπολίτης (Κλεόβουλος), 1818-1819, [Φωτεινού,ό.π.]. Βασ. Νικολάου, 1819, [Φωτεινού,ό.π.]. Χρ. Νικολαΐδης Αλβανιτοχωρίτης, 1819, [Φωτεινού,ό.π.]. Στέφανος Κανέλλος, 1820-1821, [Τ.Ευαγγελίδης, ΠΛΕΕ. Ε΄ 232]. Κωνσταντίνος Κλωνάρης, 1819 ,[ΛΕ, 1819, σ. 717]. Κων/νος Νικολάου, 1819, [ΛΕ,1819, σ. 717]. Δημήτριος Σμυρναίος, [N. Banescu, Scuola lui Gheorghe Lazar, Cluj 1925, σ. 12-13]. Στέφανος Κομμητάς, 1815-1818, [ΛΕ. 1815, 45-46 και 239]. Αλέξανδρος Μουστοξύδης, 1818 Οικονόμος, 1818 Αναστάσιος Χριστόπουλος, 1818-1821 Πολυζώης Κοντός, 1795-1821, [ΠΛΕΕ. Ε΄ 231]. Παναγιώτης Ιωαννίδης, 1819, καθηγητής μαθηματικών. Γεράσιμος Γρηγορίνης, 1792-1824, [Σάθας ΝΦ. 680]. Γεώργιος Σερούϊος, (†μετά 18745), [ΛΕ. 1819, 717]. Νικόλαος Ζερτζούλης, 1772, [ΠΛΕΕ. 1930, 228], [Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας Μπαουμάϊστερ, σ. Ι΄]. Γεώργιος Πραΐδης Μουδανιώτης, 1819, [Αντίλαλοι απ’τα Μουντανιά και τα γύρω, Θεσ/νίκη 1931, 110-112], [Τ.Ευαγγελίδης, Ο βίος του Γ.Π. Μουδανιώτη, ΜΕ], [Φωτεινού,ό.π.]. Χριστόπουλος, 1816, υποδιδάσκαλος. Ιωάννης (ανεψιός του Βενιαμίν), 1816, υποδιδάσκαλος. Γεώργιος Στεφάνου Θεραπειανός, 1817, [ΛΕ. 1817,σ. 412, 596, 1818, σ. 196], [Γεδεών, ΧΠΑ., 208, σημ.]. Κυριάκος Μητσόρας, 1814, [Λεξικόν Ανθίμου Γαζή, Βενετία 1814 εν καταλόγω συνδρομητών]. Παναγιώτης Τραπεζούντιος, 1814, [ΒΧ. Πετρουπόλεως ΙΘ΄ 270]. Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης, 1814, [Νέα Αριάδνη, Βιέννη 1816]. Μάξιμος ιεροδιδάσκαλος, 1814 Παναγιώτης Αθηναίος, 1814 Παναγιώτης Καλλοτούρος, 1814 Γρηγόριος Ζαλήκογλου Θεσ/νικεύς, 1821, [Τ.Ευαγγελίδης., ΠΛΕΕ. 1930 Ε΄ 237]. Παναγιώτης ιατρός. Νικόλαος Καβρίκας Γαλαξιδιώτης, (†1813), [Σάθας 578], [ΛΕ. 1818, 24]. Κύριλλος Λαυρεώτης Πατρεύς, 1769-1771, δίδαξε φιλολογία και θεολογία, (†1827), [Κώδικας της εν Άθω Μονής της Λαύρας 484 φύλ. 82 (Σ. Οικονόμου, περί Μάρκου Κυπρίου 34], [Δημητρακοπούλου, ΠΔΣ ,105-106], [Ευλόγιος Κουρίλλα, τα Αγιορείτικα αρχεία και ο κατάλογος του Πορφυρίου Ουσπένσκη εν ΕΕΒΣ. 1930 Ζ΄ 184,σημ.], [Μονογραφία του απ’τον Κων/νο Δυοβουνιώτη εν τοις ΠΑΑ. 1931, ς΄ 36] Μακάριος Κουφός Μαριδάκης, 1738, [Κ. Δαπόντες εν ιστορικώ καταλόγω επισήμων ανδρών από του 1700-1784 παρά Σαθά ΜΒ. Γ΄ 73-200]. Νικόλαος Πελοποννήσιος [ΕΑ.1916, Λς΄ 90 εξ.]. Στέφανος Χρήστου [ΕΑ.1916, Λς΄ 90 εξ.]. Γεώργιος Θεοχαρόπουλος, 1818,των φυσικών επιστημόνων, [R. Nicolai, GNGL 203]. Θωμάς Καστοριανός Γεώργιος Κρητικός, [Σάθας ΝΦ. 556]. Άνθιμος διάκονος. Γεώργιος Σιατιστεύς, τυφλός. Νικόλαος Λιοδρομίτης, (Χελιδρομεύς) [Γεδεών ΧΠΑ.,200,σημ2]. Ιωάννης Μακρής Ιωάννης Εφέσιος Ανανίας Αδαμίδης Κοζανίτης Παναγιώτης Γεωργίου Ρόδιος [Rud. Nicolai, GNGL, 198]. Κύριλλος Λαυριώτης, 1810, (†1827), [Γεδεών, Άθως 155]. Γεώργιος εξ Αρυτίου (Αρυτσού) [C. Erbiceanu, στην Εικοσιπενταετηρίδα του ΕΦΣΚ. 44 και 75]. Δημήτριος Παπαστεργίου εκ Τρικάλων Πέτρος Σαταματιάδης [Δανιήλ Μάγνητος Λεξικόν 561], [Δ. Ρούσος: Μονογραφία Revista Istorica Romana 1931, 1 σ. 7], [Τ.Ευαγγελίδης., Άρθρα στην Πρωΐα της 26-27 Ιουλίου 1932].
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1775 ως ηγεμών Βλαχίας με χρυσόβουλο όρισε εισοδήματα για την πληρωμή 9 διδασκάλων και για την τροφή κι ενδυμασία 75 απόρων μαθητών.
Το 1716 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ως ηγεμών Βλαχίας βρήκε την Σχολή σε ακμή με 2 διδασκάλους της αρχαίας και της κοινής ελληνικής και 1 διδάσκαλο της ντόπιας γλώσσας.. Το 1735-1741 (επί Κων/νου Μαυροκορδάτου) εισάγονται ιταλικά-τούρκικα. Το 1775 εκδίδει χρυσόβουλο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης για την καθολική παιδεία στη χώρα [Βλέποντες την Χριστιανικήν ... της φιλοσοφίας εισίν αναγκαία] [Τ.Ε., Β΄, σ. 390]. Το 1775 μεταρρύθμισε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τη Σχολή. Το 1814 ο ηγεμών Ιωάννης Γ. Καρατζάς αναδιοργάνωσε τη σχολή διορίζοντας νέους εφόρους. Το 1816 ο Ιωάννης Καρατζάς εξέδωσε χρυσόβουλο εισαγάγοντας μεταρρυθμίσεις στην ύλη διδασκαλίας κι εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με την νομική επιστήμη. Το 1817 ο Ιωάννης Καρατζάς κατήρτισε επιτροπή προς περαιτέρω μελέτη του κανονισμού διδασκαλίας. Το 1818 οι Λαζάρ Γεώργιος (1779-1823) και ο Ευφρόσυνος Ποτέκας (1786-1859) αντικαθιστούν τη διδασκαλία των επιστημών απ’τη ρουμανική γλώσσα.
Το 1716 το ελληνικό τμήμα της Σχολής στεγάζεται στη Μονή Αγ. Σάββα και το λατινικό-ρουμανικό στη Μονή Αγ. Γεωργίου. Ο Αλ. Υψηλάντης εξήγγειλε την κατασκευή σχολικού ιδρύματος μαζί με την κατοικία των διδασκάλων και των 75 άπορων μαθητών στο μοναστήρι του Αγ. Σάββα.
Ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, 1735-1741 ηγεμών, ορίζει ότι ουδείς δημόσιος υπάλληλος διορίζεται αν δεν ξέρει ελληνικά. Το 1813 ο Ιωάννης Καρατζάς εκδίδει χρυσόβουλο ειδικά για τα σχολεία. Εξετάσεις-αμοιβές: Λύκειο Βουκουρεστίου [Τ.Ε., Β΄, σ. 420-421, «Τω 1810 ο Ουγγροβλαχίας ...], [ΝΕ. ΙΗ΄, σ. 329 εξ.].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.