ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Προκαταρτικό σχολείο Οδησσού
Οδησσός
Ήδη από το 1794
1820 (η σχολή μετατρέπεται σε εμπορική και διευρύνεται το πρόγραμμα) 1854-6 (προσωρινή παύση)
Κ. Βαρδαλάχος Ιωάννης Πεταλάς (επιστάτης) Σέργιος Μυστάκης (21/2/1821-) Κλεόβουλος Γεώργιος Κ. Βαρδαλάχος (1825-1830, 2η φορά)
Παναγιώτης Καλευράς (1811) Γεώργιος Γεννάδιος Ιωάννης Γ. Μακρής Ιωάννης Σκανδαλίδης (1820-) Κ. Βαρδαλάχος (1825-1830) Ιωάννης Σταματελόπουλος (-1819) Γεώργιος Αργυρόπουλος (ρωσικά και ιταλικά) Μιχαήλ Αναγνώστου (1 Απριλίου 1817-) Μιχαήλ Καζώτης Αλέξανδρος Αβραμιώτης (Ιταλική και Ιχνογραφία) Ι. Μαρούλης (βοηθός του Αβραμιώτη) Γεώργιος Γελιανίτης Κωνσταντίνος Ανδρεάδης (-1820) Γεώργιος Λασσάνης (27/1/1820-) Δημήτριος Καψάλης Γεώργ. Ανδρεάδης Φλουκής (Ρωσικά) Σ. Πίκκολος (Ρωσικά) Μιχ. Κων. Κανάν (αριθμητική) Μιχ. Παλαιολόγος Μπραδούνας Αλεξ. Ραδινός Γεώργιος Στεφάνου Ι. Πιτσιπιός [Χ. Βουλοδήμου, Πρώτη 50ετηρίς της εν Οδησώ ελληνικής σχολής, Οδησσός, 1871] Δημήτριος Παυλίδης Ζαβάρας (Γαλλικά) Δ. Θεμελιάδης Αλεξ. Βρετός Πέτρος Καλινέφσκης Αθαν. Παπαδόπουλος Φώτιος Κοτοπούλης Αντώνιος Κορωνέλος Δημ. Παλαιολόγος Αλεξ. Σαμαρικώφ Μ. Καζώτης Γ. Ξένος Ιω. Ροδοστάθης (θρησκευτικά) [Αγγέλου Πεφάνη, Ιστορικό δοκίμιο της εν Οδησσώ ναού της Αγ. Τριάδος ελληνορωσιστί, Οδησ. 1908], [Άγγελου Πεφάνη λόγοι, 1910] Π. Καρυάνθης Κ. Καρυανός (1842-) Γ. Παπαγεωργίου Αθ. Πηλλίκας Γ. Μακρής Χαράλαμπος Βουλόδημος (-1870) Δ. Παλαμάς Ν. Μάτσης Γ. Βεγλερής Ευστρ. Πετροκόκκινος Α. Σαπελέν Ηλ. Σουντάς Σπ. Σούντας [Κανδηλώρος, Φιλική Εταιρεία], [Μιχ. Α. Δένδιας, αι ελληνικάι παροικίαι ανά τον κόσμο, 1919], [Παναγιωτίδου Θεολόγου, "Ο εν Ρωσία ελληνισμός", Αθ.1919], [Θ. Θεοχαρίδου "Αποικίαι στα περίχωρα της Οδησσού", Οδησσός, 1930], [Η. Κάλφογλου "Οι Έλληνες του Καυκάσου", Αθ.1908], [Σακελλαρίου Γ. Σακελλαρίου "Η Φιλική Εταιρεία", Οδησσός, 1909]
Το 1974 72 μαθητές [Κανδηλώρος, Φιλικλη Εταιρεία]
Για την εξασφάλιση πόρων για τη σχολή, ορίστηκε ποσοστό επί των ελληνικών πλοίων και των εν Οδησσώ ασφαλιστικών εταιρειών
-1
Νέα σχολικά κτίρια οικοδομούνται την περίοδο 1839-1840
(1) Ο Γεώργιος Κλεόβουλος διαίρεσε τη σχολή σε 4 έτη

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.