ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ξυλόπορτας
Ξυλόπορτα
Σιναίου Κωνσταντίνος, [Τ.Ε.,Α΄,45], [Γεδεών, ΠΠ, σ.690] Δωροθέος Ελέγκω, διδασκάλισσα, (5 γρ.)
Η σχολή λειτουργούσε δίπλα στο ναό του Αγίου Δημητρίου [Τ.Ε.,Α΄,45], [Γεδεών, Εορτολόγιο, σ.272]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.