ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σουρμένων [Ι.Η. Κάλφογλου, Τα Σούρμενα Βατούμ 1921, σ. 112-114]
Σούρμενα
Αρχές του ΙΘ΄ αιώνα
Ηλίας Κωνσταντινίδης, 1820-18
1
(1) Η σχολή στη συνοικία Τσίκολη

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.