ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Αγίου Μηνά, Χίος
Μονή Αγίου Μηνά.
Υπήρχε πριν την επανάσταση [Τ.Ε.,Β',159]
Ιάκωβος Μαύρος Λαυρέντος Χρυσοβελόνης Δανιήλ Φιλιππίδης [Τ.Ε.,Β',159] Γρηγόριος Ε' [Τ.Ε.,Β',159]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.