ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίου Βίκτωρος.
Χίος.
1660
Μανωλάκης Καστοριανός.
Μέχρι το 1786.
Γαβριήλ Προσώφας , 1672 -1701 Ιερομόναχος Κλήμης , 1672 -1701, υποδιδάσκαλος Αδαμάντιος Ρύσιος , 1702 - 1708 και 1712 - , [Τ.Ε.,Β', 136] ,[ΝΕ Θ' 533] Γεώργιος Κονταράτος, 1725 -1727 Ιωακείμ Καβάκος, 1725 - 1727 Συμεών Μυταράκης, 1725 - 1727 Κωνσταντίνος Γορδάτος Λίλας, 1725 -1727 Ιωάννης Βούρος , 1727 Θεοδόσιος Σκυλίτης , 1770

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.