ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ψαρών
Ψαρά
Ιανουάριος 1767. Ανασύσταση το 1806.
Νικόλαος Σούτσος. Επανίδρυση από τον Ιωάννη Βαρβάκη.
1767 - 1824
Γρηγόριος ιερομόναχος, 1767 - 1806 αδελφοί Μώροι, 1808 -
Μισθοί: Κατά την α΄ περίοδο (1767 - 1806) από εισοδήματα της Μονής Θεοτόκου, [Τ.Ε.,Β΄,101].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.