ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κάτω Κάστρου
Κάτω Κάστρο, Άνδρος
1776
Διονύσιος Καΐρης
1768-1774, 1776-
Ιάκωβος ιεροδιάκονος, 1776-1799 Κλήμης Σίφνιος, 1802-1813 Ιωσήφ Λεφάκης, 1813 Σεραφείμ Καΐρης, υποδιδάσκαλος του Ι. Λεφάκη Νεόφυτος Λεφάκης, 1817-1824 Γρηγόριος Β. Ροΐδης, 1821-1831
Θεόφιλος Καΐρης, [Τ.Ε., Β΄, 75-76].
Κληροδοτήματα - Δωρεές: Νικόλαος Μαυρογένης, (1776), [Τ.Ε., Β΄, 70] Ιωσήφ Λεφάκης, (1813), [Τ.Ε., Β΄, 71] Μισθοί: Ι. Λεφάκης, 1200 γρ. ετησίως το 1813 [Τ.Ε., Β΄,71] Γρηγόριος Β. Ροΐδης, 1000 γρ. ετησίως το 1821.
Η σχολή απέκτησε δικό της κτίριο το 1812 [Τ.Ε., Β΄, 71].
Παραιτήσεις διδασκάλων λόγω μη καταβολής μισθών [Τ.Ε., Β΄, 71,72].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.