ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πόρου
Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Πόρος
Από 1769–1774 μέχρι 1819 [Τ.Ε,Β΄,28] [ΙΑΥ Ε΄, σ.237]
Επιφάνιος Δημητριάδης, πριν το 1755–1790, [Τ.Ε,Β΄,28],[ΝΕ. ΙΓ΄1916 σ.427].
Η σχολή επαναλειτούργησε ύστερα από πρωτοβουλία των κατοίκων στις 15 Οκτωβρίου 1829 [Τ.Ε,Β΄,28] .

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.