ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σιατίστης
Σιάτιστα (Αρμούτ Κιοϊ (Αχλαδοχώρι))
1715
Μετά το 1820 η σχολή κλείνει. Μετά το 1830, επαναλειτουργία της σχολής [Τ.Ε., Α΄, 148], [ΕΑ, 1888, σ.303], [Ιωάννης Αποστόλου, Ιστορία της Σιατίστης, Αθ. 1939, σ. 49-72]. 1881, η σχολή προάγεται σε ημιγυμνάσιο.
Μιχαήλ Τζόβας, 1845
Μεθόδιος Ανθρακίτης, 1723-17271, ιεροδιδάσκαλος και φιλόσοφος, πρώτος διδάσκαλος. Παΐσιος, 1724 1, [Τ.Ε., Α΄, 147], [Σάθας, ΝΦ, σ. 482] Μιχαήλ Παπαγεωργίου, 1752-1755(;) 1, [Τ.Ε., Α΄,147], [Επαμεινώνδας Σταματιάδης, "Χρυσαλλίς", σ. 624]. Νικόλαος (έπειτα Νεκτάριος Λιντζάς και Αγράφων) Νικόλαος Βάρκοσης, 1755-1760 Παΐσιος Δήμαρος εξ Ιωαννίνων, 1761-1767 Καλλίνικος Βάρκοσης, 1768-1773 Τιμόθεος, 1774-1793(;) Κωνσταντίνος, 1795-1800 Αργύριος Παπαρίζος (ή Παπά Ρίζος), 1805-1820 Μαριώρα Α. Ματσουκά (1845) (διδασκάλισσα του Παρθεναγωγείου), [Τ.Ε., Α΄,149].
Γεώργιος Ζαβίρας, πριν το 1820, [Τ.Ε., Α΄,149], [ΛΕ, 1820, σ. 368]. Θωμάς Δημητρίου, πριν το 1820, [Τ.Ε., Α΄,149]. Νικόλαος, μαθητής του Ανθρακίτη, [Τ.Ε., Α΄,147]. Θεόδωρος Μανούσης, [Τ.Ε., Α΄,149].
Ο Παπαδημήτρης Πάϊκος και ο Κων/νος Πάϊκος για μία τριετία ανέλαβαν να πληρώνουν τον μισθό του διδασκάλου [Τ.Ε., Α', 147, σημ. 2]. Προβλήματα με την καταβολή του μισθού του διδασκάλου το 1715 [Τ.Ε., Α΄,147, σημ. 3]. 1735-1746, στο διάστημα αυτό εμφανίζονται συνδρομητές της σχολής [Τ.Ε., Α΄, 147, σημ. 3]. Βασιλική Νικολάου, 1816, Δωρεά. [Τ.Ε., Α΄, 148].
Το κτίριο που λειτουργούσε η σχολή ήταν αρχικά ιδιοκτησίας Ι. Νεραντζή. [Τ.Ε., Α΄, 147, σημ. 3].
(1) Το κείμενο είναι ασαφές σχετικά με το διάστημα που δίδαξαν οι τρεις διδάσκαλοι, Ανθρακίτης, Παΐσιος, Παπαγεωργίου. Απαιτείται να συμβουλευτεί κανείς και πάλι τον Ευαγγελίδη.
(1) Πατριαρχικά γράμματα Ιερεμία Γ΄ για την σχολή. [Τ.Ε., Α΄, 147, σημ. 1], [Γεδεών, ΕΑ, Η΄,σ. 319-320], [Ιεροσ. Βιβλιοθήκη, Ε΄, Πετρ. 1915, σ. 169], [Καλλίνικου Δελικάκη, πατριαρχικά έγγραφα, τομ.Γ΄, σ.839, σ.843], [Π. Ζερλέντη, Μακαρίου Καλογερά, προς Νεόφυτον τον πρώην Ναυπάκτου και Άρτης επιστολαί, Αθ. 1921, σ. 15]. (2) Μετά το 1816 ο Δ. Αυξεντιάδης ιδρύει βιβλιοθήκη [Τ.Ε., Α΄, 149]. (3) Σχετικά με την λειτουργία και την ενίσχυση της σχολής έγινε το 1820 στον ναό, συνέλευση προυχόντων στην οποία ο Αργύριος Παπαρίζος έβγαλε λόγο. [Τ.Ε., Α΄, 148], [ΛΕ, 1820, σ. 366-372]. (4) Το 1845 η σχολή είχε και Παρθεναγωγείο [Τ.Ε., Α΄, 149] .

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.