ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μοσχοπόλεως . "Ακαδημία Νέα".
Μοσχόπολη
Στα τέλη του 17ου αιώνα.
Μετά το 1774 προάγεται και μετονομάζεται σε "Ακαδημία Νέα". 1769, καταστρέφεται από τους Αλβανούς. 1802, επαναλειτουργία της σχολής.
Χρύσανθος ο Ηπειρώτης, 1700. Νικόλαος Στυγνής, 1724. Χαλκεύς Ιωάννης, 1734. Σεβαστός Λεοντιάδης, 1744. Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, 1744, υποδιδάσκαλος του Σεβαστού Λεοντιάδη. Κωνσταντίνος (ιερομόναχος), 1760-1769. Δανιήλ (ντόπιος), 1802.
Θεοδόσιος Αναστασίου Καβαλιώτης ,μαθητής του Ιωάννη Χαλκέως.
Σίμων Γεωργίου Σίνας, 1840, κληροδότημα [Τ.Ε., Α΄, 134-135]. στρατηγός Κωνστ. Σμολένσκης, 1840, κληροδότημα [Τ.Ε., Α΄, 134-135].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.