ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μελενοίκου.
Μελένοικο.
Στα τέλη του 18ου αιώνα.
Α. Τσαπέκος, 1804-1816. Χριστόφορος Φιλητάς. Α. Τσαπέκος, 1822-1830. Χριστόφορος Προδρομίτης, 1863-1868.
Γ. Χατζηνούλης, 1801, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄,132]. Μανασσής Ηλιάδης, 1801, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄,132]. Αναστάσιος Παλλατίδης, 1801, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄,133].
(1) Στην πόλη υπήρχε και τυπογραφείο το 1840 [Τ.Ε, Α΄,133,σημ.1], [Ελευθ. Ταπεινού, «Κήρυκας» Κων/πολεως, 1855 Α΄, σ.5-11], [ΕΑ.1892], [ΕΑ.1894, σ.143-], [Φάρος Θεσσαλονίκης 1 Μαρτίου 1907].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.