Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ζαχαρίας Παπαστέλιου (γένους Παπαγιαννουλαίων)