Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Γεώργιος εξ Αρυτίου (Αρυτσού)