Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Μάρκος Κύπριος ο Πορφυρόπουλος