Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ισίδωρος Οικονόμου (Γλωτσένης)