Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Θεόδωρος Τραπεζούντιος ή Συμεών