Μαθητές

1810
1812
1810-1812. [Τ.Ε., Α΄,39] , [ΙΕΒΕΜ, σ. 147] , [Β.Α. Μυστακίδη, ΕΕΝ. 1892, σ. 460]