Διδάσκαλοι

ιερομόναχος [Τ.Ε.,Α΄,201], [Α. Νικαρούση, ο Ρήγας και η σχολή Ζαγοράς, εν ΔΙΕΕ (Ν.Σ.) 1929, σ.14], [Κ. Σάθα, ΜΒ,Γ΄, σ.λσς΄]