Χειρόγραφα

1) Λογικής και ουρανογραφίας σχήματα. 2) Νικηφόρου μοναστού και πρεσβυτέρου του Βλεμύδους εισαγωγική επιτομή. 6) Αριστοτέλους περί ουρανού. 7) Λογικών προβλημάτων σχήματα.
Αστρονομία-Λογική
1601
1750
Άγνωστος
20x15
φφ. 266: 1) 1-13, 2) 14- , 6) -257, 7) 260-266
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
354
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Αριστοτέλης
Άγνωστη