Χειρόγραφα

Εις άπασαν την της λογικής του Αριστοτέλους μέθοδον εισαγωγή
Λογική
1661
1661
1661-11-13 01:34:52
Άγνωστος
20,6x15
φφ. 164
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
332
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Αριστοτέλης
Άγνωστη