Χειρόγραφα

1) Αριστοτέλης, Τα μετά τα Φυσικά. 2) Γεώργιος Παχυμέρης, Σχόλια στον Αριστοτέλη. 3) Ιωάννης Φιλόπονος, Εξήγησις των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους.
Μεταφυσική
1501
1600
Άγνωστος
21,6x15,7
1) 26r-125r, 2) 125v-129v, 3) 130r-213v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 189
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
Άγνωστη