Χειρόγραφα

1) Νικηφόρος Βλεμμίδης, Λογική Επιτομή. 2) Γεώργιος Παχυμέρης, Επιτομή στον Αριστοτέλη (Φυσικά). 3) Νικηφόρος Βλεμμίδης, Περί φυσικής θεωρίας και σκέψεως. 4) Αριστόβουλος Απόστολος (= Αρσένιος ο Μονεμβασίας), Λογικόν Σύνταγμα. 5) Νικηφόρος Βλεμμίδης,
Λογική-Φυσική
1501
1600
Άγνωστος
26,5x18,3
1) 1r-71v, 2) 72r-73v, 3) 74r-95r, 4) 96r-106r, 5) 107r-154v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 99
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
Άγνωστη