Χειρόγραφα

1) Ήρων Αλεξανδρεύς, Βελοποιικά. 2) Απολλόδωρος εκ Δαμασκού, Πολιορκητικά - Κατασκευή ελεπόλεως κόρακος λεγομένης. 3) Φίλων εκ Βυζαντίου, Μηχανική.
Μηχανική
1501
1600
Άγνωστος
29,5x20,5
1) 1r-17v, 2) 18v-41r, 41v-48r, 3) 48r - 104v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 55
Δεν αναφέρονται
Ήρων Αλεξανδρεύς, Απολλόδωρος, Φίλων
Άγνωστη