Χειρόγραφα

1) Σχόλια στον Αριστοτέλη, Περί ερμηνείας αναλυτικά πρότερα, Αναλυτικά ύστερα, τοπικά. 2) Ιωάννης Φιλόπονος, Σχόλια εις το δεύτερον των πρότερων αναλυτικών. 3) Θεμίστιος, Παράφρασις αναλυτικών υστέρων.
Άγνωστο
1501
1600
Άγνωστος
30x21,5
1) 1r-224v, 2) 295-317r, 3) 318r-341r
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 41
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Ιωάννης Φιλόπονος, Θεμίστιος
Άγνωστη