Χειρόγραφα

Θέωνος Σμυρναίου, φιλοσόφου πλατωνικού έκθεσις πραγματικών μαθηματικών.
Μαθηματικά
1501
1600
Άγνωστος
32,5x22
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Paul Canart, Codices Vaticani Graeci (1745-1962) Tomus I, codicum enarrationes, in Bibliotheca Vaticana MCMLXX
1786
Δεν αναφέρονται
Πλάτων
Άγνωστη