Χειρόγραφα

Ασκληπιού, Σχόλια εις τα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους
Μεταφυσική
1578
1578

Άγνωστος
29,9x20,5
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Paul Canart, Codices Vaticani Graeci (1745-1962) Tomus I, codicum enarrationes, in Bibliotheca Vaticana MCMLXX
1779
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
Άγνωστη