Χειρόγραφα

Μεταφυσική. Στοιχεία μεταφυσικής σοφωτάτου κυρίου Βενιαμίν του εκ Λέσβου κατά το αωε' έτος, 18η Νοεμβρίου.
Μεταφυσική
1805
1805
1805-11-18 01:34:52
Άγνωστος
20,8x14,6
φφ. Ι - XXII + 1 - 328
Στοιχεία της Μεταφυσικής παρά Βενιαμίν Λεσβίου. Εν Βιέννη της Αυστρίας 1820 (έχει πολλές διαφορές)
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3319
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη