Χειρόγραφα

Εγχειρίδιον περί των μερικών ήτοι ξεχωριστών παθών των γυναικών εν ω παριγράφονται η αιτίαι, τα διαγνωστικά και προγνωστικά σημεία και τέλος η θεραπεία εκάστου πάθους, συντεθέν μεν παρά του πάτερ Βαρδανίου Κυριστίνη, μεταγλωττισθέν δε παρά του εν ιατροίς
Ιατρική
1810
1810
1810-05-11 01:34:52

Τύρναβος
20,9x15
φφ. Ι - IV + 1-100
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3316
Σημείωσεις (του γραφέως) (φυλ. 95ν): Ετελειώθη δια χειρός εμού του ελαχίστου Χριστοδούλου Ιωάννου 1810 Μαΐω 11η Τυρνάβω Λαρίσσης. Έρρωσθε
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη