Χειρόγραφα

Ιωάννου του Δαμασκηνού. Παγκόσμιος Ιστορία και Γεωγραφία. Πολιτική και Εκκλησιαστική Ιστορία και Γεωγραφία παγκόσμιος (Αναφέρεται εις τα διάφορα κράτη Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και τα πολιτεύματα)
Γεωγραφία
1701
1800
Άγνωστος
16x11,8
φφ. 1-48
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3205
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη