Χειρόγραφα

Αλεξάνδρου Αφροδισιέως υπόμνημα εις τα μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους
Μεταφυσική
1586
1586
Άγνωστος
32,7x23
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Bibliothecae Apostolocae Vaticanae, Codices Vaticani Graeci (1485-1683), recensuit Cyrus Giannelii. Bibliotheca Vaticana MCML
1621
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μεταφυσική
Άγνωστη