Χειρόγραφα

[Alexandri Aphrodisiensis] in III priores Aristotelis Metaphysicorum libros commentarius
Μεταφυσική
1501
1600
Άγνωστος
22,5x15,9
ff. I + 307 + II
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
1037 (H 53 inf.)
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μεταφυσική
Άγνωστη