Χειρόγραφα

Pappi Alexandrini Collectionum mathematicarum libri II - VIII. Scholia in Euclidis Elementorum librum I.
Μαθηματικά
1501
1600

Άγνωστος
33x23,6
ff. III + 363 + VII
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
906 (C 266 inf.)
Διάφοροι γραφείς
Πάππος ο Αλεξανδρεύς. Ευκλείδης, Στοιχεία
Άγνωστη