Χειρόγραφα

Athenaei de machinis bellicis. Bitonis de constructione bellicarum machinarum et catapultarum. Heronis de constructione et mensura manubalistae.
Μηχανική
1501
1600
Άγνωστος
32,8x23
ff. II + 337 + III
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
902 (C 262 inf.)
Δεν αναφέρονται
Ήρων Αλεξανδρεύς
Άγνωστη