Χειρόγραφα

Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis Metaphysicorum V - XIII [ε - νυ] commentarius
Μεταφυσική
1501
1600
Άγνωστος
34,6x24
ff. II + 295 + II
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
894 (C 254 inf.)
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μεταφυσική
Άγνωστη